כן תוכל לקבל 2 סוגים של התראות:

התראה 1, התראת היתכנות – פירושה שיכול להיות בקרוב עסקה של לונג או שורט בהתאם

וההתראה ה2, היא כניסה לעסקת לונג או שורט בהתאם.