אחוזי הדיוק של הפלטפורמה היא 90% דיוק, אנחנו כמעט 90% נמצאים בזמן הנכון ובמגמה הנכונה.