כן אתה רואה את הגרף בשידור ישיר עם כל המתנדים של חברת אליטה, בנוסף אתה רואה את כיוון המגמה שבה אנחנו נמצאים כרגע, ואם אנחנו נמצאים בעסקת שורט ולונג, בנוסף אתה רואה כמה אחוז אנחנו מורווחים בעסקה הנוכחית